Det Erhvervsfaglige Eksperimentarium

Velkommen til Det Erhvervsfaglige Eksperimentarium. Her kan du finde digitale teknologier samt tilhørende it-værktøjer og eksempler på faglige forløb, der kan hjælpe undervisere og elever på erhvervsuddannelserne med at visualisere, systematisere og automatisere faglige procedurer, metoder og arbejdsgange.

I Eksperimentariet kan eleverne styrke deres teknologiforståelse (herunder Computational Thinking) ved at eksperimentere med samt selv modellere og udvikle egne digitale produkter vha. brugervenlige digitale værktøjer.

Teknologier og værktøjer

Det Erhvervsfaglige Eksperimentarium indeholder en række digitale teknologier samt tilhørende it-værktøjer, der er så letanvendelige, at både undervisere og elever kan bruge værktøjerne til at udvikle egne digitale produkter.

Se mere her

Undervisningsforløb

I Det Erhvervsfaglige Eksperimentarium kan du finde en række faglige forløb, som inddrager brugervenlige it-værktøjer til at hjælpe eleverne med at visualisere, systematisere og automatisere faglige procedurer, metoder og arbejdsgange.

Hvert forløb inddrager et specifikt it-værktøj, som understøtter forløbets faglige mål, og indeholder desuden en lærervejledning med råd til tilrettelæggelse, afvikling og evaluering af forløbet.

Se mere her

It-didaktik

Ligesom alt anden undervisning må undervisningsforløb, hvor der inddrages it-værktøjer, tilrettelægges og afvikles igennem en række aktiviteter, hvis indhold og arbejdsform tager højde for elevernes forudsætninger, understøtter forløbets mål og muliggør evaluering af forløbets værdi.

Men forløb med it har også nogle særlige didaktiske fokuspunkter, som underviseren bør overveje i forbindelse med udvikling, afvikling og evaluering af forløbet. 

Se mere her

Brug for hjælp?