Teknologier og værktøjer

Det Erhvervsfaglige Eksperimentarium indeholder en række digitale teknologier samt tilhørende it-værktøjer, der er så letanvendelige, at både undervisere og elever kan bruge værktøjerne til at udvikle egne digitale produkter.

Chatbots

Med en chatbot kan du og dine elever udvikle interaktive samtaler og historier, men også strukturere procedurer, metoder og arbejdsgange. Brugeren vælger vejen igennem "chatten" ved bl.a. at besvare prædefinerede spørgsmål. 

Se mere her

Simulering

Med et simuleringsværktøj kan du igennem modellering og visualisering imitere en proces eller et systems opførsel samt forudsige de mulige udfald. Det kunne f.eks. være kundestrømmen igennem en butik.

Se mere her

Websites og interaktivitet

Websites (udviklet i f.eks. Google Sites) kan bruges til at organisere og præsentere læringsressourcer i et didaktiseret  undervisningsmiljø, som understøtter eleverne i at arbejde selvstændigt med fagligt stof i eget tempo og opsøge viden efter behov. For at styrke motivationen samt øge læringsudbyttet kan læringsplatformen kombineres med interaktivt multimodalt indhold i form af grafikker med hotspots (udviklet i f.eks. Genially) eller quizzer med umiddelbar feedback.

Se mere her

Programmering

Tekstbaseret programmeringssprog såsom Python kan anvendes til at skrive algoritmer, som f.eks. udfører matematiske beregninger, mens du og dine elever kan udvikle interaktive historier og spil vha. visuelle og kreative programmeringssprog såsom Scratch.

Se mere her