Chatbots

Med en chatbot kan du og dine elever udvikle interaktive samtaler og historier, men også strukturere procedurer, metoder og arbejdsgange. Brugeren vælger vejen igennem "chatten" ved bl.a. at besvare prædefinerede spørgsmål.

Om chatbots

En chatbot er basalt set et stykke software, som er i stand til at føre en interaktiv "samtale" i realtid med tekst- eller taleinput fra brugeren.

Chatbot-teknologien spænder fra simple samtalestrukturer med prædefinerede spørgsmål og tilhørende svarmuligheder til sofistikerede algoritmer, der anvender kunstig intelligens og maskinlæring til f.eks. at føre menneskelignende samtaler.

Anvendelser i undervisningen

Den simple chatbot-teknologi, hvor botten følger et samtaletræ med forudbestemte spørgsmål/svar, er nu så langt fremme, at både undervisere og elever kan udvikle egne chatbots. 

Menneskelignende chatbots, som kan føre en rigtig samtale med brugeren, er en teknologi i rasende udvikling. Teknologien er desværre ikke endnu der, hvor en elev eller en underviser selv kan udvikle egne menneskelignende chatbots.

Til underviserproduktion

En underviser kan bygge en simpel chatbot, der formidler fagligt stof på mere engagerende og interaktiv måde. Desuden kan en chatbot bruges til at stilladsere og strukturere læringsprocessen ved f.eks. at guide eleven igennem arbejdsgange og metoder.

Ud over variation i undervisningen (som typisk virker motiverende på elever) kan en bot også understøtte undervisningsdifferentiering, fordi eleverne selv vælger, hvor meget hjælp eller information, de har brug for i deres egen vej igennem "samtalen" med botten.

Til elevproduktion

Det er helt klart at foretrække, at eleverne selv prøver kræfter med udvikling af erhvervsfaglige chatbots. Her vil eleverne nemlig skulle nedbryde og strukturere fagligt stof, så det kan implementeres som et samtaletræ med svar/spørgsmål. Det vil træne elevernes evne til at tænke abstrakt og handle systematisk og kreativt, men også virke motiverende, engagerende samt skabe ejerskabsfornemmelse, fordi eleverne selv bestemmer "samtalens" forløb og faktisk producerer et digitalt produkt.

Digitale værktøjer

Landbot

Landbot er en gratis, webbaseret platform til at bygge chatbots. Værktøjet er meget brugervenligt og kræver ingen programmeringsfærdigheder (omend formel kodning er muligt).

Med Landbot kan du eller dine elever nemt og hurtigt bygge simple chatbots, der følger samtaletræer med forudbestemte spørgsmål og svar. 

Den færdige chatbot kan offentliggøres enten via et direkte link eller den kan indlejres i en hjemmeside.

Desværre er gratisversionen af Landbot fra og med  2021 blevet ret begrænset, og betalingsversionen er ret dyr.

Hjælp

Introduktionsvideoer

Videoer

Dokumentation

Tips og tricks

Navigation i brugergrænseflade

Pauser i chat

Andre værktøjer

Menneskelignende chatbots

Der findes flere avancerede chatbots, som brugeren faktisk kan følge en samtale med:

Eksempler på faglige forløb

Nulpunktsberegning for andengradsfunktioner i matematik

Det Erhvervsfaglige Eksperimentarium indeholder et færdigt udviklede matematikforløb med en chatbot, som både formidler viden om samt interaktivt guider eleven igennem metoden bag beregning af nulpunkter for andengradsfunktioner.

Se mere her