Websites og interaktivitet

Websites (udviklet i f.eks. Google Sites) kan bruges til at organisere og præsentere læringsressourcer i et didaktiseret undervisningsmiljø, som understøtter eleverne i at arbejde selvstændigt med fagligt stof i eget tempo og opsøge viden efter behov. For at styrke motivationen samt øge læringsudbyttet kan læringsplatformen kombineres med interaktivt multimodalt indhold i form af grafikker med hotspots (udviklet i f.eks. Genially) eller quizzer med umiddelbar feedback.

Om websites og interaktivitet

Almindelige hjemmesider tilbyder organisering af indhold i sider og undersider samt navigation i form af menuer og links.

Såfremt du ønsker mere interaktivitet (såsom hotspots og popup-beskeder) end simpel navigation vha. menuer og links, kræves mere specialiserede værkøjer, såsom Genially.

Interaktivitet kan ud over at skabe tiltrangt variation i undervisningen virke motiverende og engagerende. Visualiseringer med f.eks. hotspots på billeder kan give en anden tilgang til stoffet og øge læringsudbytte.

Anvendelser i undervisningen

Teknologien er nu så langt fremme, at både undervisere og elever selv kan udvikle egne hjemmesider og interaktivt materiale vha. letanvendelige værktøjer.

Til underproduktion

Undervisere kan anvende hjemmesider til organisere og didaktisere læringsmateriale, så elever let kan tilgå materialet i eget tempo og efter behov. Læringsmaterialet kan med fordel udvides med interaktiv vidensformidling og øvelser i form af grafikker med hotspots eller quizzer med umiddelbar feedback.

Til elevproduktion

Underviseren kan lade sine elever organisere og dele egne materialer med medeleverne på en hjemmeside. Hjemmesider og blogs kan understøtte samarbejde og samskabelse.

Digitale værktøjer

Google Sites

Google Sites er et meget letanvendeligt online værktøj til at udvikle og udgive hjemmesider.

Værktøjet kræver ingen færdigheder i programmering af websider, idet hjemmesiden opbygges i en grafisk brugergrænseflade, hvor indholdselementer indsættes og flyttes ved træk-og-slip.

Du kan indsætte tekst og medier (billeder, gifs, lyd og videoer) samt indlejre kode (HTML og JavaScript). Indlejring af kode er nemt og muliggør, at eksterne online værktøjer (såsom GeoGebra, Genially osv.) kan anvendes på hjemmesiden.

I Google Sites kan en hjemmesides indhold organiseres i sider med undersider. Siderne tilføjes automatisk til sidens navigationsbar som menupunkter.

Google Sites er fuldt integreret med Googles andre online services, såsom Google Drev, Google Docs, YouTube osv., hvorfra brugeren kan nemt hente og indsætte indhold.

En hjemmeside udviklet med Google Sites kan nemt offentliggøres til en selvvalgt adresse på formen https://sites.google.com/view/NAVN.

Google Sites er gratis og kræver blot, at brugeren har eller opretter en Google konto.

Hjælp

Google Sites er utroligt nemt og intuitivt at anvende og kræver minimal introduktion og oplæring for både undervisere og elever.

Opret en Google konto

  • Hvis du ikke allerede har en Google konto, så opret en konto her.

Opret, indsæt indhold i og udgiv en Google Sites-hjemmeside

  • Efter du har logget ind på eller oprettet din Google konto, så gå til Google Sites her.

  • Opret, indsæt indhold i og udgiv din Google Sites-hjemmeside ved at følge vejledningen (på engelsk) her.

Dokumentation

  • Du kan yderligere information om Google Sites på den officielle hjælpeside her.

Tips og tricks

Opret et fælles site og del det med eleverne

  • Du kan oprette et fælles site og dele det med dine elever, som så kan få redigeringsrettigheder. På den måde kan du og dine elever samarbejde og samskabe (ligesom i f.eks. Google Docs).

Genially

Med Genially kan du nemt udvikle interaktive grafikker og præsentationer med hotspots, popvinduer, animationer mm. Værktøjet kører i din browser og har en meget funktionel gratisversion med et ubegrænset antal projekter og visninger.

Genially kræver ingen programmeringsfærdigheder og projekter laves i en grafisk brugergrænseflade, hvor indholdselementer indsættes og flyttes ved træk-og-slip. Du kan indsætte tekst og medier (billeder, gifs, lyd og videoer) samt indlejre kode (HTML). Indlejring af kode betyder, at du kan indsætte eksternt online materiale (såsom dokumenter fra Google Drev, applets fra GeoGebra osv.).

Du kan offentliggøre dit Genailly-projekt vha. et link eller du kan indlejre projektet på en ekstern hjemmeside (f.eks. en Google Sites-side) vha. en indlejringskode.

Hjælp

Kom i gang

Genially er meget intuitivt og letanvendeligt. Du kan følge trinnene her for at komme godt i gang med Genially.

Hjælpesider

Hvis du har konkrete spørgsmål eller udfordringer kan du søge i Geniallys officielle hjælpesider her.

GeoGebra

GeoGebra er et interaktivt matematikprogram (til geometri, algebra, statistik og analyse) med en grafisk brugergrænseflade, hvor brugeren kan lave beregninger med tal og symboler, tegne geometriske figurer, afbilde grafer mm.

Mange af indholdselementerne kan ændres dynamisk efter oprettelse igennem skydere, træk-og-slip, indtastningsfelter, knapper mm., så brugeren interaktivt kan eksperimentere med de matematiske objekter. På den måde kan undervisere eller elever nemt lave små interaktive applets.

F.eks. kan man skrive forskriften for en andengradsfunktion f(x)=a*x^2+b*x+c i inputfeltet, hvorefter GeoGebra automatisk opretter skydere for a, b og c, hvis værdi brugeren kan ændre og umiddelbart se ændringens effekt på grafen for funktionen.

Basisfunktionaliteter i GeoGebra kræver ingen programmeringsfærdigheder, men mere komplekse funktionaliteter kræver kodning.

GeoGebra er helt gratis og har en online version, som kører i browseren, eller kan downloades som et program til både Apple Mac og Windows PC.

Du kan offentliggøre GeoGebra applets ved at distribuere selve filen, som brugeren så kører på egen computer. Du kan også oprette en konto på geogebra.org, uploade eller udvikle dit projekt her og så udgive materialet vha. et link eller indlejre det på en hjemmeside (f.eks. en Google Sites-side) vha. en indlejringskode.

Hjælp

Få fat i GeoGebra

GeoGebra findes i to versioner, der kan kører på Apple Mac og Windows PC: GeoGebra Classic 5 og GeoGebra Classic 6. De kan downloades her.

GeoGebra Classic 6 har også en online version, som kører i browseren.

Kom i gang

GeoGebra er forholdsvis intuitivt og letanvendeligt, men mere specialiseret funktionaliteter kræver oplæring.

Du kan følge trinnene her for at komme godt i gang med GeoGebra.

Lær GeoGebra

Du kan lære alle funktionaliteter ved at følge vejledningerne her.

Offentliggør GeoGebra

Du kan offentliggøre GeoGebra applets ved at distribuere selve filen, som brugeren så kører på egen computer. Du kan også oprette en konto på geogebra.org, uploade eller udvikle dit projekt her og så udgive materialet vha. et link eller indlejre det på en hjemmeside vha. en indlejringskode. Se her.

Manual

Du kan finde manualen til GeoGebra her. Du kan f.eks. finde en liste over kommander (commands).

Andre værktøjer

WordPress

WordPress er et meget populært online værktøj til udvikling og offentliggørelse af hjemmesider og blogs. Anvendelse af basisfunktionaliteterne i WordPress kræver kun grundlæggende it-færdigheder, og der er udviklet et hav af ekstrafunktionaliteter (i form af plugins), som kan give din hjemmeside specialiserede faciliteter såsom et forum.

WordPress har en stejlere læringskurve end Google Sites, men indeholder til gengæld også mange flere funktionaliteter.

wordpress.com kan du helt gratis oprette og udgive en hjemmeside.

H5P

H5P er et gratisværktøj til at udvikle interaktivt indhold med omfattende funktionaliteter, såsom interaktive videoer, præsentationer og bøger samt quizzer. Desværre kræver H5P, at dine projektet hostes og offentliggøres et særskilt sted, såsom Moodle. Du kan mod betaling få hostet dine projekter hos H5P her.

Du kan afprøve H5P, men ikke offentliggøre dine projekter, ved at oprette en bruger her.

Thinglink

Thinglink er et populært, online betalingsværktøj til at udvikle og offentliggøre interaktivt indhold, herunder interaktive billeder og præsentationer samt 360° billeder og videoer.

Værktøjet har en gratisversion for undervisere, som du kan bruge til at udvikle og dele indhold med dine elever.

Eksempler på faglige forløb

Interaktivitet og differentialkvotient

I det Erhvervsfaglige Eksperimentarium kan du finde et matematikforløb om grundlæggende differentialregning og funktionsanalyse. Forløbet anvender didaktiseret læringsmiljø i Google Sites med visuelle og interaktive teorimaterialer, eksempler og øvelsesopgaver opbygget vha. GeoGebra applets.

Se mere her

Interaktivitet, nulpunkter og toppunkt

Det Erhvervsfaglige Eksperimentarium indeholder et matematikforløb, hvor eleverne arbejder visuelt og interaktivt med nulpunkter og toppunkt for andengradsfunktioner. Forløbet tager udgangspunkt i et praksisnært eksempel med salg af jeans i en H&M butik og lader eleverne undersøge det matematiske stof vha. hotspots på grafer samt eksperimentere sig frem til løsningen på øvelsesopgaver.

Se mere her