Undervisningsforløb

Det Erhvervsfaglige Eksperimentarium indeholder en række færdigt udviklede og afprøvede erhvervsfaglige undervisningsforløb, som lader eleverne eksperimentere med samt selv udvikle egne it-produkter vha. letanvendelige digitale teknologier og værktøjer.

Simulering af kødannelse og kundestrøm

I forløbet anvender eleverne AnyLogic til at modellere og simulere kødannelsen ved og kundestrømmen igennem en selvbetjeningskasse.

Se mere her

Repetition med chatbots

I forløbet repeterer eleverne fagligt stof i matematik ved at anvende og senere selv bygge en chatbot i Landbot. Eleverne skal nedbryde og strukturere et fagligt vidensområde, så det kan implementeres i en simpel chatbot, der er i stand til at guide den lærende igennem emnet og/eller besvare faglige spørgsmål.

Se mere her

Nulpunktsberegning med chatbot

I forløbet anvender eleverne en chatbot til at opnå viden om nulpunktsberegninger for andengradsfunktioner samt blive interaktivt guidet igennem metoden bag. Nulpunkts- og toppunktsberegninger ligger til grund for optimering af overskuddet på salget af en vare.

Se mere her

Interaktivitet og differentialkvotient

I forløbet anvender eleverne et didaktiseret læringsmiljø med visuelle og interaktive teorimaterialer, eksempler og øvelsesopgaver til at opnå viden og anvendelsesfærdigheder inden for grundlæggende differentialregning.

Se mere her

Interaktivitet, nulpunkter og toppunkt

I forløbet arbejder eleverne visuelt og interaktivt med nulpunkter og toppunkt for andengradsfunktioner. Forløbet tager udgangspunkt i et praksisnært eksempel med salg af jeans i en H&M butik og lader elever undersøge det matematiske stof vha. hotspots på grafer samt eksperimentere sig frem til løsningen på øvelsesopgaver.

Se mere her

Eventyr i Scratch

I forløbet skal eleverne skrive deres eget interaktive eventyr (bygget over kontraktmodellen med en hjem-ude-hjem komposition) samt anvende det visuelle programmeringssprog Scratch til at forstå, ændre og skrive koden bag eventyret.

Se mere her

Nulpunkter og toppunkter i Python

I forløbet skal eleverne forstå, anvende og skrive koden bag et Python-program, som kan beregne nulpunkterne og toppunktet for en andengradsfunktion. I erhvervsfaglige sammenhænge anvendes nulpunkts- og toppunktsberegninger til at finde det afsætningsinterval, som giver overskud, samt til at optimere overskuddet.

Se mere her