Nulpunktsberegning med chatbot

I forløbet anvender eleverne en chatbot til at opnå viden om nulpunktsberegninger for andengradsfunktioner samt blive interaktivt guidet igennem metoden bag.

Eksempel på chatbot i Landbot.mp4
Video af en chatbot, som guider eleverne igennem metoden bag nulpunktsberegninger.

Informationer

Fag

Matematik

Omfang

Ca. 1 klokketime

Teknologi og værktøj

Chatbots med Landbot

Virksomhed

Ingen virksomhed er inddraget

Afprøvning

Kvalitetssikret, men endnu ikke afprøvet i undervisningen

Formål og mål

Undervisningsmålene med forløbet er, at eleverne:

Læringsmålene er, at eleverne bliver i stand til at:

Forudsætninger

Forløbet kræver ingen særlige faglige eller it-tekniske forudsætninger hos eleverne.

Aktiviteter og arbejdsform

Introducer og brainstorm over relevans af chatbots

Introducer chatbotten og eksperimenter

Introducer opgaverne, sæt arbejdet med chatbot i gang og motiver

Følg op opgaveregningen

Udvid forløbet med elevproduktion af chatbot

Materialer

Opgaver til nulpunktsberegning

Her kan du hente opgaver om nulpunktsberegning for andengradsfunktioner, som eleverne kan løse vha. chatbotten.

Chatbot til nulpunktsberegning

Nedenfor kan du og dine elever prøve den færdigt udviklede chatbot, som guider eleven igennem processen bag nulpunktsberegninger, samt downloade et flowchart (plantegning) over botten.

Evaluering

Erfaringer fra afprøvning

Grundet Covid-19-pandemien er forløbet ikke afprøvet i en klasse endnu, men den udviklede chatbot er kvalitetssikret.