Nulpunktsberegning med chatbot

I forløbet anvender eleverne en chatbot til at opnå viden om nulpunktsberegninger for andengradsfunktioner samt blive interaktivt guidet igennem metoden bag.

Eksempel på chatbot i Landbot.mp4
Video af en chatbot, som guider eleverne igennem metoden bag nulpunktsberegninger.

Informationer

Fag

Matematik

Omfang

Ca. 1 klokketime

Teknologi og værktøj

Chatbots med Landbot

Virksomhed

Ingen virksomhed er inddraget

Afprøvning

Kvalitetssikret, men endnu ikke afprøvet i undervisningen

Formål og mål

Undervisningsmålene med forløbet er, at eleverne:

 • opnår en positiv oplevelse af, at en chatbot effektivt og interaktivt kan formidle viden samt hjælpe og guide dem igennem den faglige metode bag nulpunktsberegning.

 • oplever, at arbejdet med den faglige chatbot er motiverende og engagerende.

Læringsmålene er, at eleverne bliver i stand til at:

 • aflæse nulpunkterne på grafen for en andengradsfunktion.

 • identificerer koefficienterne a, b og c i forskriften for en andengradsfunktion.

 • forklare, hvad fortegnet på diskriminanten d betyder for antallet af nulpunkter for en andengradsfunktion.

 • beregne diskriminanten d og de eventuelle nulpunkter for en andengradsfunktion.

Forudsætninger

Forløbet kræver ingen særlige faglige eller it-tekniske forudsætninger hos eleverne.

Aktiviteter og arbejdsform

Introducer og brainstorm over relevans af chatbots

 • Indled forløbet med en kort forklaring på, hvad en chabot er. Giv et par eksempler, f.eks. online kundeservice og vis dem evt. Boozt's support-chatbot her.

 • Lad eleverne brainstorme over, hvorfor og hvornår chatbots er relevante i matematiske og mere bredt erhvervsfaglige sammenhænge. Eleverne kan med fordel inddeles i grupper, som hver skal komme på 3 relevante eksempler. Hav selv et par gode eksempler i baghånden.

Introducer chatbotten og eksperimenter

 • Udlev linket til chatbotten under Materialer og lad eleverne eksperimentere med navigation og brugergrænseflade.

 • Bed dine eleverne gennemløbe mindst 2 fulde "samtaler" med chatbotten og noterer sig de forskellige veje igennem "samtalen".

Introducer opgaverne, sæt arbejdet med chatbot i gang og motiver

 • Giv en kort introduktion til opgaverne under Materialer, som elever skal arbejde med.

 • Fortæl eleverne, at de skal anvende chatbotten til at løse opgaverne.

 • Overvej, om eleverne skal arbejde med opgaverne individuelt eller i grupper.

 • Sørg for at motivere og fastholde eleverne i deres arbejde. Nogle elever vil have brug for hjælp, vejledning og motivation.

Følg op opgaveregningen

 • Følg op på opgaveregningen undervejs og/eller til slut. Du kan f.eks. lade eleverne skrive deres resultater på tavlen (det kan give en god dynamik i klassen, hvor eleverne bidrager til opgaveløsningen i fællesskab samt bliver opmærksomme på deres egne fejl) eller lade eleverne rette hinandens opgaver (f.eks. i grupper).

Udvid forløbet med elevproduktion af chatbot

 • Udvid evt. forløbet med elevproduktion af chatbot, f.eks. kunne eleverne videreudvikle på chatbotten, så den også gennemgår metoden bag toppunktsberegninger. Du kan få inspiration af forløbet Repetition med chatbots.

Materialer

Opgaver til nulpunktsberegning

Her kan du hente opgaver om nulpunktsberegning for andengradsfunktioner, som eleverne kan løse vha. chatbotten.

Chatbot til nulpunktsberegning

Nedenfor kan du og dine elever prøve den færdigt udviklede chatbot, som guider eleven igennem processen bag nulpunktsberegninger, samt downloade et flowchart (plantegning) over botten.

Evaluering

 • Du kan evaluere undervisningsmålene ved at spørge ind til, hvordan eleverne oplever at arbejde med chatbots i matematikundervisningen. Her kan du spørge gruppevist, fælles på klassen og/eller bruge et lille spørgeskema. Husk, at følge op evalueringen sammen med eleverne.

 • Overvej, hvordan eleverne skal dokumentere deres læringsudbytte. Du kan evaluere læringsmålene ved at lade eleverne fremlægge (individuelt eller i grupper) eller aflevere deres løsninger af opgaverne. Du kan også observerer elevernes arbejde på klassen. Husk at give eleverne feedback på deres arbejde, gerne både under og efter forløbet.

Erfaringer fra afprøvning

Grundet Covid-19-pandemien er forløbet ikke afprøvet i en klasse endnu, men den udviklede chatbot er kvalitetssikret.